คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

 


โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นศูนย์รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทุกสาขา ที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาทั่วไป ส่วนใหญ่จะรักษาด้วยยา โดยแพทย์จะทำหน้าที่รักษาและเป็นที่ปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้นๆ และมีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ ที่คอยให้บริการตรวจรักษาทุกวัน

การบริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาครบทุกระบบ ที่บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาโรคต่างๆ  
1.อายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท้อ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
2.อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
3.อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
4.อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
5.อายุรกรรมโรคหัวใจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
6.อายุรกรรมโรคระบบติดเชื้อ
7.อายุรกรรมโรคไต (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
8.อายุรกรรมโรคเลือด

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา  07.00 – 20.00 น. 
TEL. 02-9989999  ต่อ  5200 , 5201
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED