ศูนย์ส่องกล้อง

 


ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ 

การบริการทางการแพทย์

1.ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแบบครบวงจร
2.การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้น เช่นกระเพาะอาหาร และส่วนปลาย เช่นลำไส้ใหญ่
3.การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
4.การตัดชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจ

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน  เวลา 08.00–16.00 น.

TEL. 02-9989999 ต่อ 5211   
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED