ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 


ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมาก เนื่องจากบางโรคในระยะเริ่มต้นอาจไม่มีอากาให้เห็น ซึ่งการตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่ม จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและเราให้บริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยคำนึงถึงเพศ อายุและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกตรวจตามความเหมาะสมได้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 

การบริการทางการแพทย์

• การบริการตรวจสุขภาพ
1. ให้ข้อมูลและแนะนำการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล
2. การตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างละเอียด
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
4. การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
5. การตรวจทางรังสีวิทยา เช่น แมมโมแกรม อัลตราซาวนด์ เอ็กซเรย์ปอด       
6. ห้องเจาะเลือด                               
7. ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบครบวงจรและการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 
• การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ
1.กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย8-12 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)                                   
2.ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
3.หากท่านมีโลกประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจและยาจากแพทย์มาเพื่อประกอบการวินิฉัยโรค                         
4.ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน             
5.สำหรับสุภาพสตรี หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดที่ปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ                            
6.กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์"
 

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. 

TEL. 02-9989999 ต่อ 5224
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED