คลินิกอายุรกรรมโรคไต

 


บริการให้คำปรึกษาตรวจ วินิจฉัย ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไตวายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ซึ่งทางรพ.มีเครื่องฟอกเลือดที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา

การบริการทางการแพทย์

1. การตรวจและวินิจฉัยโรคไต
2. ไตเทียม โดยใช้เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัย
3. การฟอกเลือด

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 20.00 น.
TEL. 02-9989888 ต่อ 5200 , 5201 , 2233 , 2212
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED