คลินิกโรคหัวใจเด็ก

 

ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็กอย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิด -15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน จิตเวชในเด็ก และทันตกรรมเด็ก นอกจากนี้ยังช่วยดูพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของท่านเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย นอกจากนี้ทางศูนย์กุมารเวช ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วยหรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก

การบริการทางการแพทย์

บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิดตั้งแต่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่างๆทั้งที่มีอาการตัวเขียว และไม่เขียว กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากสาเหตุต่างๆโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันอังคาร เวลา 17.00-20.00 น.   
วันเสาร์ เวลลา 12.00-20.00 น.  
วันอาทิตย์ เวลา 16.00-20.00 น.

TEL. 02-9989888 ต่อ 3101 , 3102   
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED