คลินิกสูติ-นารีเวชกรรม

 
 


แผนกสูติ-นรีเวช ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและการผ่าตัดโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยโรค
 
    1. ด้านสูติกรรม มีการให้บริการรับฝากครรภ์ โดยมีการจัดอบรมคุณแม่คุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อย
    2. ด้านนรีเวชกรรม มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช เช่นมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเมื่อพบความผิดปกติสามารถทำการตรวจวินิจฉัยต่อโดยการส่องกล้องได้ทันที การรักษาโรคทางนรีเวช ทั้งการผ่าตัดทั่วไปและการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
 

การบริการทางการแพทย์

1.ให้บริการซักประวัติ คัดกรอง ตรวจรักษาโรคตามสาขาแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวชกรรม
2.ให้บริการดูแลมารดาตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์และคลอด
3.ให้บริการปรึกษาและวางแผนครอบครัว
4.ให้บริการทางโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธ์สตรี
5.ให้บริการเกี่ยวกับสุภาพสตรี โดยเฉพาะในวัยใกล้มีและหลังหมดประจำเดือน
6.ให้บริการแก่สตรีตั้งแต่วัยเจริญที่มาด้วยอาการปวดท้องประจำเดือนปวดท้องน้อยเรื้อรัง
7.ให้บริการตรวจวินิจฉัย เพื่อสืบค้นมะเร็งระยะเริ่มแรกและในการตรวจสุขภาพภายใน
8.ให้บริการตรวจคลื่นความถี่สูง เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ รวมทั้งบริการอัลตร้า ซาวน์4มิติ
9.ให้บริการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม โดยการเจาะน้ำคร่ำหรือเลือด
10.ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคู่รัก คู่สมรส ในการเตรียมตัวก่อนใช้ชีวิตคู่หรือมีบุตร
11.ให้บริการคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก
 

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. (ตึกเฉพาะทางแม่และเด็ก)
TEL. 02-9989888  ต่อ 3200 , 3201   
 (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-20.00 น. (ตึกแพทย์รังสิต)
หยุด เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
TEL. 02-99899999   ต่อ 2205 , 2206 
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED