คลินิกจักษุแพทย์

 

ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตาตั้งแต่อาการทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

การบริการทางการแพทย์

1.วัดสายตา
2.ตรวจถ่ายจอประสาทตา
3.ต้อกระจก
4.ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
5.ต้อหิน
6.จอประสาทตา
7.ม่านตาอักเสบ

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

TEL. 02-9989999 ต่อ 5300 , 5301
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED