เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

รู้จักแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เปิดบริการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2529 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี และเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลชั้นนำของจังหวัดปทุมธานี ด้วยความภาคภูมิใจมากว่า 35 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากคนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงเลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีตลอดมา จวบจนได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ HA ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง โดยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 ท่าน ด้วยพันธกิจหลักของเรา คือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการรักษาตามจรรยาบรรณและบริการด้วยน้ำใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยของชาวกรุงเทพมหานครและปทุมธานี มีผู้ใช้บริการจำนวนเกือบ 700,000 คนต่อปี นับเป็นคนปทุมธานี ถึง 500,000 คน และยังมีผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี
ประสบการณ์กว่า
35 
ปี
ห้องพักผู้ป่วย
200 
เตียง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า
300 
ท่าน
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ / จุดหมายเริ่มต้นที่ยั่งยืน / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล
เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนศรัทธาต่อบริการที่มีคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันทำงานอย่างมีความสุข
พันธกิจของโรงพยาบาล
แพทย์รังสิตมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการรักษาตาม จรรยาบรรณและบริการด้วยน้ำใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร
ปรัชญา/ค่านิยม/อุดมการณ์ร่วม
P = Patient Safety ผู้ป่วยปลอดภัย
R = Responsibility รับผิดชอบและตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ
H = Humanized Health Care การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

วิสัยทัศน์ / จุดหมายเริ่มต้นที่ยั่งยืน / ปรัชญา

 • 2562

  เปิดให้บริการ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต2
 • 2558

  31 ส.ค. 2558 ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสภานพยาบาล (องค์การมหาชน) Hospital Accreditation หรือ HA ขั้น 3
  image01
 • 2556

  เปิดศูนย์หัวใจครบวงจร และ ได้การรับรองมาตราฐาน ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ
  image01
 • 2555

  ปรับปรุงห้อง ICU และห้องผ่าตัดให้ทันสมัย
  - ห้อง ICU สำหรับผู้ป่วยทั่วไป
  - ห้อง ICU สำหรับผู้ป่วย VIP
  - ห้องผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง
 • 2554

  1 พ.ค. 2554 เปิดให้บริการ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
  image01
 • 2550

  ขยายต่อเติมศูนย์
  - ศูนย์ไตเทียม เพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้น
 • 2548

  เปิดศูนย์บริการใหม่
  - ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร
 • 2540

  11 ก.พ. 2540 เปิดอาคารผู้ป่วยหลังใหม่
  - อาคารสูง 7 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง
 • 2535

  ต่อเติมขยายเป็น 5 ชั้น (จำนวน 100 เตียง)
 • 2533

  เปิด 2 ศูนย์บริการใหม่
  - ศูนย์ไตเทียม
  - ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
 • 2531

  ต่อเติมพืนที่เป็น 3 ชั้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น
 • 2529

  ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลรังสิต
  - คุณธำรง แย้มสอาด
  - คุณประไพ แย้มสอาด

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED